Founder Members of UP Chapter ASI (1975)

FOUNDER MEMBERS OF ASI FROM UP

 1. Dr. S.C. Mishra F.R.C.S.
 2. Rai Bahadur Capt. K.S. Nigam M.D., F.R.C.S., D.T.M
 3. Dr. S.P. Srivastava M.S., F.R.C.S

Founder Members of UP Chapter ASI (1975)

 1. Dr. S.C. Mishra,Lucknow
 2. Dr. B.N. Sinha, Lucknow>
 3. Dr. G.P. Srivastava, Lucknow
 4. Dr. Tara Chandra, Kanpur
 5. Dr.S.P.Srivastava, Agra
 6. Dr. R.V. Singh, Lucknow
 7. Dr. C.M. Singhal, Kanpur
 8. Dr. Indu Prakash Elhence, Agra
 9. Dr. Vijendra Singh Rajput, Kanpur
 10. Dr. Vijay Kumar Malhotra, Kanpur
 11. Dr. Vijay Shanker Tiwari, Kanpur
 12. Dr. S. Masood Adhraf, Aligarh
 13. Dr. Roshan Lal Gupta, Meerut
 14. Dr. Shanti Prasad Jain, Kanpur
 15. Dr. Anand Mohan Nagar, Meerut
 16. Dr. Naim Hamid, Kanpur
 17. Dr. Jitendra Krishna Dwivedi, Kanpur
 18. Dr. Vijay Bahadur, Meerut
 19. Dr. K.N. Srivastava, Dehradun
 20. Dr. R.P. Mishra, Faizabad
 21. Dr. Rajeshwar Dayal Srivastava, Meerut
 22. Dr. Bal Krishna Agarwal, Fatehpur
 23. Dr. S.N. Mehrotra, Kanpur
 24. Dr. Hari Gautam, Agra
 25. Dr. Nandlal Tehiliani, Allahabad
 26. Dr. Mohamed Nasim Ansari, Aligarh
 27. Dr. S.N.Gupta, Gorakhpur
 28. Dr. N.C.Mishra, Lucknow
 29. Dr. B.D. Sharma, Agra
 30. Dr. Chandra Bhushan Nigam, Agra
 31. Dr. V.N.S. Yadava, Kanpur
 32. Dr. Y.V.S. Gahlaut, Aligarh
 33. Dr. S. Ammar Hasan, Aligarh
 34. Dr. R.K. Mathur, Gorakhpur
 35. Dr. B.M. Pandey, Kanpur
 36. Dr. V.K. Singhal, Kanpur
 37. Dr. D.L. Sachdev, Kanpur
 38. Dr. J.N.L. Srivastava, Basti
 39. Dr. A. Charan, Lucknow
 40. Dr. G.P. Agarwal, Lucknow
 41. Dr. S.K. Rastogi, Lucknow
 42. Dr. Krishnanand Sinha, Lucknow
 43. Dr. N.D.A. Tahilyani, Lucknow
 44. Dr. Rama Kant, Lucknow
 45. Dr. Gyan Chand, Dehradun
 46. Dr. Audhesh Kumar Omar, Banda
 47. Dr. P.K. Sharma, Moradabad
 48. Dr. Ramesh Chandra, Lucknow
 49. Dr. R.K. Shukla, Kanpur
 50. Dr. M.N. Srivastava, Allahabad
 51. Dr. R.C. Gupta, Allahabad
 52. Dr. O.P. Singhal, Lucknow
 53. Dr. K.N. Gupta, Kanpur
 54. Dr. Y.P. Naithani, Allahabad
 55. Dr. K.M. Singh, Lucknow
 56. Dr. O.P. Mishra, Gorakhpur
 57. Dr. A.K. Wakhlu, Lucknow
 58. Dr. G.K. Ghose, Kanpur
 59. Dr. B.N. Chakravarti, Kanpur
 60. Dr. H.N. Bahadur, Kanpur
 61. Dr. T.C. Goel, Lucknow
 62. Dr. V.S. Dave, Lucknow
 63. Dr. C.K. Gupta, Agra
 64. Dr. M.L. Chaudhary, Kanpur
 65. Dr. V.K. Johri, Kanpur
 66. Dr. S.P. Dube, Kanpur
 67. Dr. K.S. Mathur, Kanpur
 68. Dr. Sushil Seth, Kanpur
 69. Dr. Brijendra Swaroop, Kanpur
 70. Dr. Satya Nand, Kanpur
 71. Dr. P.K. Mathur, Sitapur
 72. Dr. K.S. Bhargava, Gorakhpur
 73. Dr. S.C. Misra, Lucknow
 74. Dr. Govind Krishna Joshi, Lucknow
 75. Dr. Jagdish Kumar Mishra, Allahabad
 76. Dr. K.S. Dave, Kanpur
 77. Dr. R.K. Garg, Kanpur
 78. Dr. R.P. Sahi, Lucknow
 79. Dr. P.C. Dube, Lucknow
 80. Dr. J.P. Sharma, Bahraich
 81. Dr. J.L. Razdan, Kanpur
 82. Dr. D.K. Mittal, Allahabad
 83. Dr. Tara Chandra Sharma, Agra
 84. Dr. C.K. Singh, Kanpur
 85. Dr. S.C. Rai, Lucknow
 86. Dr. V.K. Mittal, Agra
 87. Dr. K.N. Udupa, Varanasi
 88. Dr. lla Bannerji, Kanpur
 89. Dr. Aruneshwar Dayal, Kanpur
 90. Dr. T.P. Bannerji, Unnao
 91. Dr. A.K. Gupta, Kanpur
 92. Dr. Sohan Lal Chaurasia, Kanpur
 93. Dr. S.C. Gaur, Aligarh
 94. Dr. D.S. Shukla, Lucknow
 95. Dr. B. Das, Faizabad
 96. Dr. Vijay Kumar Agarwal, Allahabad
 97. Dr. M.K. Goel, Lucknow
 98. Dr. Narindar Nath Khanna, Varanasi
 99. Dr. Shailendra Nath Chaturvedi, Kanpur
 100. Dr. S.B. Luthra, Faizabad